Communicatiesystemen

Netwerk keuze

Steeds vaker wordt ons de vraag gesteld welke infrastructuur het meest geschikt is? Categorie 5e, Categorie 6, Categorie 7 of toch maar glasvezel?  Passieve bekabelingsystemen moeten overeenstemmen met de toekomstige te verwachten eisen met betrekking tot snellere datatransmissie en grotere bandbreedtes. De performance van netwerken is niet alleen afhankelijk van de soft- en hardware, maar zeer zeker ook van de bekabelinginfrastructuur. In tegenstelling tot de actieve netwerkproducten kan een goed bekabelingsysteem 10 tot 15 jaar meegaan en moet het een toekomst vaste investering zijn.

Een moderne gebouwbekabeling omvat vele aansluitingen, heeft een grote bandbreedte, een gestandaardiseerde aansluittechniek en dient universeel en transparant te zijn. Netwerken voor moderne ondernemingen moeten echter vooral gezamenlijke communicatiediensten over één type kabel en een gestandaardiseerde aansluittechniek kunnen verwerken. 

Basis voor dit alles is en blijft de in 1994 op Europese basis aangenomen bekabelingstandaard EN- 50173, die een 100 Ohm bekabeling in combinatie met RJ45 aansluitdozen omschrijft voor alle diensten zoals;

  • Ethernet 10Mbps,
  • Fast Ethernet 100Mbps,
  • Gigabit Ethernet 1000Mbps,
  • Token-Ring 4/ 16 / 100Mbps,
  • ATM 155Mbps,
  • alle vormen van telefonie en CCTV.

Deze norm zorgde voor een transparante bekabelingstructuur met een universele aansluittechniek:

  • Categorie 5e met een bandbreedte tot maximaal 100Mhz
  • Categorie 6   met een bandbreedte tot maximaal 250Mhz
  • Categorie 7   met een bandbreedte tot maximaal 600Mhz

Categorie 5e

Voor de Categorie 5 standaard welke staat beschreven in de ISO/IEC 11801 is sinds november 2000 de tweede editie van kracht. Deze nieuwe norm beschrijft een nieuwe Class D / Categorie 5 bekabeling met drie decibel betere waarden in NEXT en betere terugvloei-dempingen. Deze tweede editie wordt Categorie 5 Enhanced genoemd, beter bekend als Categorie 5e.

In theorie heeft men hierdoor de mogelijkheid om middels een 4-pair aansluiting Gigabit Ethernet te transporteren.

Echter de bandbreedte die Gigabit Ethernet behoefd is 100Mhz en dit is ook de maximale beschikbare bandbreedte van Categorie 5e bekabelingsystemen. In de praktijk houdt dit in dat alle invloeden van buitenaf zoals onder andere GSM signalen tot dataverminking zullen leiden.

Een keuze voor een Categorie 5e bekabelingsysteem is een keuze voor de korte termijn gezien de snelheidsontwikkelingen binnen netwerkomgevingen en de toename van de benodigde bandbreedte.

Op dit moment is het zo dat de bandbreedte behoefte binnen netwerken iedere 2 jaar met 25% tot 30% toeneemt. Deze toenames zullen de komende jaren alleen maar versneld worden.

Categorie 6

In de ISO/IEC 11801 is sinds maart 2003 een nieuwe norm omschreven. Deze nieuwe norm beschrijft een nieuwe Class E / Categorie 6 bekabeling met een bandbreedte tot 250Mhz.

Het voordeel van deze norm is dat Gigabit Ethernet middels een 4-pair protocol kan worden gedistribueerd waarbij voldoende overcapaciteit aanwezig is om interferentie verschijnselen op te vangen en dat een low budget UTP (onafgeschermde) kabel gebruikt kan worden.

Een nadeel, waar zeker niet te licht over gedacht moet worden, is dat de signalen welke over het onafgeschermde bekabelingsysteem verstuurd worden mogelijk tot schadelijke gevolgen kan leiden voor personen die hieraan blootgesteld worden. Momenteel zijn diverse onderzoeken gaande naar de eventuele schadelijke gevolgen hiervan. 

Categorie 7

In de ISO/IEC 11801 is sinds november 2002 eveneens een nieuwe Class F / Categorie 7 bekabeling met een bandbreedte tot 600Mhz omschreven.

Als uitgangspunt voor deze standaard is door de standaardisatie commissie genomen de Duitse norm DIN 44312-5, welke al in 1995 bekrachtigd is.

Dit Categorie 7 bekabelingsysteem is ontworpen om Gigabit Ethernet over een 2-pair principe te transporteren en is tevens toereikend om multimedia diensten te transporteren. 

Een wezenlijk verschil tussen de huidige generatie bekabelingsystemen en de nieuwe Categorie 7 bekabelingsystemen is de toe te passen connector. Door het internationale standaardisatie comité zijn op dit moment twee geselecteerde connectoren opgenomen. Dit zijn de TERA™ connector en de GG45 connector.

Voor een impressie:

http://en.wikipedia.org/wiki/TERA

http://en.wikipedia.org/wiki/GG45